Zing-Cirkel

Een Zing-Cirkel is een ruime kring van zingende mensen met dementie, hun naasten, (opgeleide) vrijwilligers en professionals, onder leiding van mijzelf en begeleid door een pianist. Door zo samen te zingen ontstaat er volop weerkaatst plezier. Daardoor krijgen mensen weer verbinding met elkaar en met verloren geraakte mentale en fysieke vermogens.

Samen zingen activeert de ontwikkeling: sociaal, emotioneel en muzikaal. Het maakt ook ons klankgeheugen wakker en stimuleert omliggende hersengebieden. Herinneringen en verhalen komen los. Tijdens een Zing-Cirkel kunnen zo hele mooie (collectieve) herinneringen geactiveerd en gedeeld worden. Mensen krijgen weer zelfvertrouwen en maken weer contact met hun omgeving. Ook komt er spanning vrij en gaat positieve energie stromen.

Foto door Roos van Yperen

Zing-Cirkel Heiloo

Samen met Maartje de Lint leid ik de Zing-Cirkel in Heiloo. Deze Zing-Cirkel bestaat al sinds begin 2017. De Zing-Cirkel heeft al veel mensen met dementie geholpen om weer volop mee te doen, verhalen aan elkaar te vertellen en nieuwe contacten en vriendschappen op te bouwen. De deelnemers hebben er weer vertrouwen in zichzelf door gekregen. Ze blijken nooit te vergeten, dat ze die middag naar de Zing-Cirkel gaan. Ook muziek van vroeger komt weer volop bij hen boven. Steeds vaker zingen ze ook thuis en luisteren ze naar hun favoriete muziek. Al vele deelnemers hebben hier de zachte kracht van samen zingen kunnen ervaren.

Zing-Cirkel in zorginstelling

Zorgprofessionals kunnen hun werk prettiger en effectiever doen door samen met de bewoner(s) te zingen. Mantelzorgers krijgen door samenzang houvast in contact bij een bezoek. Kortom: een Zing-Cirkel in de zorginstelling brengt kwaliteit en verbinding in het dagelijkse leven van mensen met dementie.

Speciaal bij onbegrepen gedrag (gedrag dat je moeilijk kunt verklaren) kan zingen iemand weer in het hier en nu en tot rust brengen. Ook bij afasie (niet uit je woorden kunnen komen) werkt zingen wonderbaarlijk; als vanzelf zingen mensen hele liedteksten mee. Vaak is daarna ook een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Regelmatig leid ik op uitnodiging Zing-Cirkels in zorginstellingen. Ik kan deze eenmalig of op terugkerende basis geven. Of bijvoorbeeld met speciale thema’s en daarbij passende liedjes, zoals de wisseling van seizoenen, Valentijnsdag, Moeder-/Vaderdag, Koningsdag, Pasen en Kerst.

Foto door Roos van Yperen

Zing-Cirkel in de eigen woonkamer

Een Zing-Cirkel kan natuurlijk ook thuis in de eigen woonkamer gegeven worden! Wilt u als familie samen met uw familielid met dementie een Zing-Cirkel ervaren, dan leid ik deze bij u thuis. Dit is een hele mooie manier om samen in contact te zijn. Ook is het voor familieleden heel bijzonder en mooi om te ervaren hoe iemand op het samen zingen reageert. Zeker als iemand bijvoorbeeld erg achteruit gaat, is dit een heel liefde- én vreugdevolle manier om samen te zijn.